• ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  AMILIO.Hu Weboldal

  Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Aczélné Dudás Judit e.v. által üzemeltetett www.amilio.hu weboldalon (továbbiakban amilio.hu Weboldal) keresztül a vásárló (továbbiakban Vevő) által történő regisztráció vagy bármely más megrendelés, vásárlás esetén érvényesek.

  Az amilio.hu Weboldal adatai:

  Az amilio.hu Weboldal üzemeltetője:

  név: Aczélné Dudás Judit e.v.

  székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 20

  adószáma: 44956017-2-25

  telefonszám:+36-20-2010031

  e-mail címe: amilioekszer@freemail.hu

  1. A rendelés menete:

  Az amilio.hu Weboldalon tetszés szerint barangolhat a személyazonossága felfedése nélkül, hogy megismerkedjen termékeinkkel és árainkkal.

  Az amilio.hu Weboldalt úgy alakítottuk ki, hogy Ön könnyedén megtalálja benne az Önnek fontos termékeket.

  A Vevő a megrendelést emailben az amilioekszer@freemail.hu webcímen email-ben adhatja le.

  A megrendeléshez szükséges, hogy a Vevő az amilio.hu Weboldal által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. Hiányos adatmegadásról az amilio.hu Weboldal figyelmeztető üzenettel tájékoztatja a Vevőt, a rendelés leadása során. A megrendelés során a Vevő által tévesen és vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért hibáért az amilio.hu Weboldalt felelősség nem terheli.

  Rendelés csak 18. évet betöltött, gondnokság alatt nem álló, társaságként nem működő, Magyarországon bejelentett (postakezelési/továbbítási vállalatok kivételével) vagy állandó lakcímmel rendelkező természetes személy adhat le.

  Telefonszám megadása a rendelés leadásakor kötelező, annak érdekében, hogy szükség esetén egyeztetni lehessen a Vevővel a megrendelt termékkel és szállítással kapcsolatban.

  Ha az amilio.hu Weboldal valamelyik terméket meg szeretné vásárolni, akkor a képre vagy a jobb oldalon találhatóm TOVÁBB gombra kattintva megnyílik a termék külön oldala, mely tartalmazza a termék lényeges tulajdonságait-, jellemzőit és az árát.

  Igyekszünk napra készen tartani a terméklistát, de a készletünk állandóan változik.

  Az amilio.hu oldalon bármikor megjelenített termék nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek bármikor elérhetőek lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket, bármikor kivonjuk a forgalomból.

  Miután megbizonyosodtunk róla, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk csak akkor küldjük a megrendelt terméket, de minden esetben e-mailben vagy telefonon egyeztetjük a szállítás napját. Amennyiben valamelyik termék már nincsen készleten, felvesszük a Vásárlóval a kapcsolatot, telefonon vagy e-mailben.

  Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy termékeink jellemzőit pontosan jelenítsük meg, beleértve az anyagösszetételt méreteit és a színeket. A Vevő által látott színeket ugyanakkor a Vevő számítástechnikai rendszere határozza meg, az amilio.hu Weboldal nem tudja garantálni, hogy a Vevő számítógépe pontosan jeleníti meg a színeket.

  Az amilio.hu Weboldal mindent megtesz annak érdekében, hogy a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére nyilvánvalóan téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre – pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő pl. nulla forintos vagy egy forintos ár - akkor az amilio.hu Weboldal nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani.

  2. A termékek ellenértékéről szóló tájékoztatás, termék eladási ára, valamint az ezen felül felmerülő költségek (postaköltség)

  Az amilio.hu Weboldalon feltüntetett árak bruttó kiskereskedelmi árak, melyek az Áfát tartalmazzák.

  Az áru kifizetésének módja: bankkártya, előre utalás vagy utánvétel.

  Az áru fizetendő árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit is a választott fizetési és szállítási módtól függően. A posta mindenkori áraihoz igazodva. Erről e-mailban értesíti a vevőt.

  A kiszállítás jelen pontban számszerűen meghatározott költségei jelen ÁSZF keltjének napjától érvényesek, melyek azonban változhatnak, ezen költségtípusnak (kiszállítási költség) a felmerülésével a Vevőnek minden esetben számolni kell.

  A termék kiszállításával kapcsolatos díjakról a jelen ÁSZF 3. pontjában is találhatók információk.

  3. Az áruk kiszállítása

  A megrendelés leadása során a címhez olyan címet kell megadni, ahol hétköznap 8 óra és 16 óra között a megrendelt termék (csomag) átvehető.

  A termékek kiszállítását a posta végzi. Szállítási információk (így különösen az aktuális futárszolgálati-, ill. a megrendelt termékek súlya alapján meghatározott díjszabása) az adott menüpontban találhatók.

  A kiszállítási határidő: amennyiben a székhelyünkön készleten van a megrendelt termék a kiszállítása a rendelés beérkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül történik. Amennyiben külső raktárunk készletében van a termék, ez esetben 3-5 (három-öt) munkanap, de legfeljebb 7 (hét) munkanap a kiszállítási határidő.

  A megrendelt terméknek a Vevő részére történő elküldéséről (feladásáról) minden esetben telefonon vagy e-mail üzenetben értesítjük a Vevőt.

  Az áruk kiszállítása kizárólag Magyarország területére korlátozódik.

  4. A szerződéstől való elállás joga (az áru visszaküldése)

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát és a megrendelt termék visszavételét, mely jogát a Vevő indokolás nélkül gyakorolhatja a termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy napon) belül. Amennyiben a Vevő több terméket vásárol egyszerre, de az egyes termékek szolgáltatása (kiszállítása) eltérő időpontokban történik akkor az utoljára szolgáltatott (átvett) terméknek a Vevő általi átvételének napjától számít a 14 napos határidő.

  Ezen elállási jog a Vevőt megilleti a termék megrendelésének napja és termék átvételének napja közötti időszakban is.

  Az elállás jogát a Vevő akként gyakorolhatja, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az előző bekezdésben körülírt határidőben, postán (címünk: 3530 Miskolc, Széchenyi út 8.) vagy elektronikus úton küldött levél útján

  email cím amilioekszer@freemail.hu eljuttatja hozzánk. Ebből a célból használhatja az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. (I.) Amennyiben az elállási nyilatkozat az amilioekszer.hu Weboldal honlapján keresztül vagy e-mailben érkezik, akkor haladéktalanul visszaigazoljuk a Vevői nyilatkozat megérkezését.

  Amennyiben Vevő eláll a szerződéstől – amennyiben a következő bekezdésben körülírt visszatartás esete nem áll fenn - haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő részére a Vevő által megfizetett ellenszolgáltatást, ideértve a terméknek a Vevő által kifizetett eladási árát, és a jelen ÁSZF 2. pontjában körülírt kiszállítási költséget, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált legolcsóbb szokásos szállítási (fuvarozási) módtól eltérő szállítási (fuvarozási) módot választott.

  Társaságunk az áru Vevő általi visszaküldésének költségét nem téríti meg a Vevőnek, így a Vevő a jelen pontban körülírt elállási jog gyakorlása esetén kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viseli.

  Az amilio.hu Weboldal mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta az amilio.hu Weboldalnak, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte neki. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelemben venni.

  Elállási joga gyakorlása estén a Vevő köteles a terméket és a hozzá tartozó számlát haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül postai úton normál, belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az amilio.hu Weboldal címére. (3530 Miskolc, Széchenyi út 8.). Utánvétes, ill. portós csomagot nem áll módunkban átvenni.

  A szettként árult termékeket (pl. többrészes együttesek) együtt szükséges visszaküldeni.

  A Vevő minden esetben a terméket, címkével ellátott eredeti állapotában köteles visszajuttatni az amiliohu Weboldal és áruház címére.

  A visszaküldött árunak rendelkeznie kell a terméken lévő címkével, és az eredeti helyén elhelyezett-, és az eredeti helyén feltalálható logóval, nem lehet megrongált, vagy használt, amennyiben a termék megrongált vagy használatra utaló jelek mutatkoznak rajta, a mindezekből eredő értékcsökkentésért, és kárért valamint költségért a Vevő felel. A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentésért felel. Ez az összeg a Vevőnek visszajáró eladási árból levonható.

  Az elállási jog gyakorlásából eredő összeg visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, mely ennek megfelelően lehet postai utalvány vagy a banki utalás, melyről a kártyás fizetés történt.

  Nincs lehetőség a visszaküldött termék kicserélésére.

  A jelen pontban szabályozott elállási jogot, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztó gyakorolhatja. Ezen rendelet szerint a fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Ptk.8:1.§ 3. pont)

  A jogszerűen gyakorolt elállási jogával élve a Vevő a termék vásárlására irányuló szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szünteti meg.

  5. Szavatosság-Jótállás:

  Az amilio.hu Weboldal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint biztosítja a Vevők részére a Szavatossági jogaikat, melyekről az alábbiak szerint tájékoztatja Vevőket, a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglalt A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató alapján:

  5.1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön az amilio.hu Weboldal. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az amilio.hu Weboldal – AMILIO Lakberendezés, Ékszer és Ajándékbolt - vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  5.2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  5.3. Jótállás

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Tekintettel arra, hogy az amilio.hu Weboldal nem értékesít jótállásköteles terméket (az egyes tartós fogyasztási csikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékek), és jótállást (a termékek jellegére tekintettel) szerződésben sem vállal, így a hibás teljesítésből eredő igények az 5.1. vagy 5.2. pontban írott szavatossági jogok (kellék-, ill. termékszavatosság) útján gyakorolhatók.

  Felhívom figyelmét azonban arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  5.4. Szavatossági igények ügyintézése:

  Az amilio.hu Weboldal a nála bejelentett szavatossági igényekkel kapcsolatban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint jár el.

  Ennek megfelelően az amilio.hu Weboldalhoz bejelentett szavatossági igényekről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyben rögzítjük a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatinak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A jegyzőkönyv az alábbi linkre kattintva elérhető: (II.)

  A jegyzőkönyv tartalmazza a szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát, a szerződés teljesítésének, azaz termék leszállításának (Vevőnek történő átadásának) időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a szavatossági igény alapján a Vevő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági igény rendezésének módját, vagy az igény, ill. az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Amennyiben az amilio.hu Weboldal a szavatossági kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát, a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

  A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (Vevő) a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárást kezdeményezheti.

  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  Amennyiben az amilio.hu Weboldal a szavatossági igények teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesti a Vásárlót.

  Az amilio.hu Weboldal a Vevő szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet, az annak felvételétől számított 3 (három) évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

  A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

  Az amilio.hu Weboldal törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégzi.

  A kijavításra vagy szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket a amilio.hu Weboldal elismervény ellenében veszi át, melyen feltünteti: a fogyasztó nevét és címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti. Ezen elismervény a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető.

  6. Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek:

  6.1.

  Panasszal, szavatossági igénnyel kapcsolatban az amilio.hu Weboldal az alábbi elérhetőségein áll a Vevők rendelkezésre. Postai úton: 3530 Miskolc, Széchenyi út 8., telefonszám:+36-20-2010031, e-mail:amilioekszer@freemail.hu

  A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyt az amilio.hu Weboldal a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Szavatossági igények esetén a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégzi.

  Amennyiben a Vevő (fogyasztó) jogainak megsértését észleli jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez.

  A Járási Hivatalok elérhetőség az alábbi linken találja: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/jarasi-hivatalok

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Központi telefonszám: 06-46-501-091

  Honlap elérhetősége: http://bekeltetes.borsodmegye.hu/

  Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségeit az alábbi linken találja:

  http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

  6.2.

  Online vitarendezés:

  Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezést. Az online vitarendezési platformon Űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az Űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, amely panaszát alátámasztja. Az online vitarendezésről az alábbi linket tájékozódhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

  7. Vegyes rendelkezések:

  Az amilio.hu Weboldal csak a háztartásban általában használatos mennyiégre vonatkozó megrendeléseket teljesíti.

  Az amilio.hu Weboldalon megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így a szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja az amilio.hu Weboldal üzemeltetője az AMILIO Lakberendezés, Ékszer és Ajándékbolt.

  Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása, vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így tilos.

  Az amilio.hu Weboldal használója saját magatartásárét teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

  Az amilio.hu Weboldal üzemeltetője az AMILIO lakberendezés, Ékszer és Ajándékbolt kizárja a felelősségét az amilio.hu Weboldal nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért,

  Az amilio.hu Weboldal fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

  Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet rendelkezései irányadók.

  A megrendelés alapján létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A számla kibocsátása papír alapon történik.

  Az ÁSZF szövege letölthető innen: (link)

  Miskolc, 2020. 09.05

  amilio.hu Weboldal üzemeltetője:

  AMILIO Lakberendezés, Ékszer,

  Ajándékbolt

  Aczélné Dudás Judit e.v.

  Elállási nyilatkozat minta (I.) és Fogyasztói kifogás jegyzőkönyv (II.) :

  (I.)

  Elállási/Felmondási nyilatkozat- minta

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  Címzett: vivafashion.hu Webáruház - Viva Travel Group Kft. (3553 Kistokaj, Deák F. u. 12.)

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:………………………………………………………………………………………………………………………………

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:……………………………………………………………………………………………………………….

  A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………………………

  A fogyasztó(k) címe:…………………………………………………………………………………….

  A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………………………………………………………..

  (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt

  II.)

  JEGYZŐKÖNYV

  a fogyasztó kifogásáról

  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján[i]

  Fogyasztó neve:

  Fogyasztó címe:

  Termék megnevezése:

  Termék vételára:

  Teljesítés időpontja[ii]:

  Hiba bejelentésének időpontja:

  Hiba leírása:

  Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog[iii]:

  Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek indoka)[iv]:

  Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indoka[v]:

  Amennyiben a terméket (kijavításra vagy a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében) átvette a vállalkozás:

  A termék beazonosításához szükséges adat(ok):

  A termék vállalkozás általi átvételének időpontja:

  Időpont, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti:

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

  Alulírott fogyasztó jelen jegyzőkönyv aláírásával hozzájárulok, hogy a vállalkozás a jegyzőkönyvben rögzített adataimat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerint kezelje.

  A jegyzőkönyv felvételének időpontja:

  Vállalkozás (cégszerű aláírása)

  Fogyasztó  [i] Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó Ptk. szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít. A Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vállalkozás helyett a dolog gyártóját terhelik a rendelet szerinti kötelezettségek.

  [ii] A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja a termék átadásának időpontja vagy (ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte, akkor) az üzembe helyezés időpontja.

  [iii] A Ptk. 6:159. § (2), valamint 6:173. § (2) bekezdése értelmében kellékszavatossági és jótállási igény alapján a fogyasztó választása szerint

  - elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

  - másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján termékszavatossági igényként a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

  [iv] Ha a vállalkozás a kifogás bejelentésekor a fogyasztó által bejelentett igényéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén annak indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül köteles a fogyasztót értesíteni.

  [v] Ld. 4. számú megjegyzést

Keresőoptimalizálás - Webáruház készítés